Ereleden

De ereleden van onze vereniging.

Amptmeijer Badminton ’80 heeft twee ereleden, te weten:

Harmke van de Werfhorst

Lubbert van de Werfhorst

Ereleden worden voorgedragen door het bestuur en gekozen tijdens de algemene ledenvergadering.